Pomozme společně sestřičkám v první linii

Vítejte na stránkách iniciativy Sestřičky sestřičkám, která podporuje sestřičky v první linii, jež jsou denně v kontaktu s covid pozitivními pacienty, neúnavně o ně pečují, a mnohdy tak samy riskují své zdraví.

Pomozte sestřičkám finančně

Rádi bychom náročnou práci sester v první linii podpořili především finančně. Naším cílem je vybrat alespoň 10 000 000 Kč a tuto částku ve spolupráci s Českou asociací sester spravedlivě rozdělit mezi sestry, které pečují o covid pozitivní pacienty.

Skupina Prima do sbírky Sestřičky sestřičkám věnuje 1 000 000 Kč.

Pomoci můžete i formou crowdfundingové platformy Znesnáze21

Podpořte naši veřejnou sbírku pomocí crowdfundingové platformy Znesnáze21. Zaslání daru je snadné.

  • Do prvního políčka uvedete výši daru nebo zvolíte již navolené částky v sekci Hezký dar.
  • Dále můžete uvést svoje jméno a zanechat nám vzkaz. Pokud chcete zaslat potvrzení o daru, zaškrtněte toto políčko.
  • Pokud chcete podpořit spolu se svým darem i činnost crowdfundingové platformy Znesnáze21, vyberte % odměny v možnosti TIP.
  • Pak jen potvrďte tlačítko "darovat" a uveďte své platební údaje. Dar můžete zaslat bankovním převodem nebo jednoduše kartou či přes Google/Apple Pay.

Chci darovat na Znesnáze21

Přispějte formou dárcovské SMS

Darovat částku můžete i prostřednictvím dárcovské SMS (DMS), stačí jen na číslo 87777 poslat jednoduchou textovou SMS a vybrat částku, kterou chcete iniciativu Sestřičky sestřičkám podpořit.

DMS lze odesílat v hodnotě 30, 60 či 90 Kč.

Sestřičky sestřičkám obdrží 29, 59 či 89 Kč.

DMS SESTRICKY 30

DMS SESTRICKY 60

DMS SESTRICKY 90

Více informací na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.

Předem děkujeme za vaše příspěvky!

Podívejte se na videa

Nová veřejná sbírka Sestřičky sestřičkám

Skupina Prima v rámci projektu Prima SVĚT za podpory herců ze seriálu Sestřičky, České asociace sester a Českého červeného kříže založila iniciativu Sestřičky sestřičkám.

Iniciativa Sestřičky sestřičkám podporuje sestry v první linii, které jsou denně v kontaktu s covid pozitivními pacienty, neúnavně o ně pečují, a mnohdy tak samy riskují své zdraví. Cílem této iniciativy je finančně podpořit sestry v nemocnicích s nejvyšším počtem pacientů, přiblížit veřejnosti jejich usilovnou práci, a především poděkovat za jejich náročné pracovní nasazení, díky kterému se daří poskytovat pacientům v nemocnicích tolik potřebnou péči.

Do pomoci sestřičkám se může zapojit úplně každý. Jednou z možností je finanční podpora v rámci veřejné sbírky Sestřičky sestřičkám na crowdfundingové platformě Znesnáze21 nebo pomocí dárcovských DMS. Příspěvek na platformě Znesnáze21 lze darovat velmi rychle a zároveň bezpečně během pár kliknutí, k daru je možné připojit i krátký vzkaz.

Věříme, že každá koruna, obzvlášť před Vánoci, může sestřičkám udělat radost a ukáže jim, že veřejnost si jejich práce cení. Uvítáme i pomoc při sdílení našeho projektu mezi vaše přátele a rodinu. Budeme moc rádi za náměty na reportáže nebo příběhy těchto hrdinek. V neposlední řadě i milé poděkování dokáže na tvářích sestřiček vykouzlit úsměv a povzbudí je při jejich nelehké práci.

Do kampaně iniciativy Sestřičky sestřičkám se bez nároku na honorář zapojily i tváře ze seriálu Sestřičky. Diváci televize Prima tak uvidí v selfových spotech Sabinu Laurinovou, Marka Němce, Natálii Halouzkovou, Míšu Tomešovou, Romana Zacha a Adélu Gondíkovou. Kampaň kromě televize poběží také online a na sociálních sítích. Skupina Prima iniciativu podpoří i ve zpravodajství CNN Prima NEWS a pomocí PR komunikace.

Moc vám děkujeme!

Řekněte o našem projektu svým přátelům a rodině

Budeme rádi, když o naší iniciativě Sestřičky sestřičkám řeknete dál – třeba na svých sociálních sítích. Sdílejte své příběhy přes propojovací hashtag #SestrickySestrickam, nezapomeňte označit instagramový profil Sestřiček @Sestřičky_MK nebo @Primaftv či facebookový profil Sestřiček @Sestřičky.

Uvítáme náměty a příběhy

Pošlete nám námět na reportáž nebo příběh sestřiček z přední linie. Budeme rádi i za další nápady či inspiraci.

e-mail: Sestrickysestrickam@iprima.cz

Poděkování

Pokud neznáte ve svém okolí žádnou sestřičku, které byste mohli osobně poděkovat, nahrajte své poděkování na sociální sítě s označením #sestrickysestrickam. Vybrané příspěvky rádi nasdílíme k nám na sociální sítě (Facebook nebo Instagram) i do nemocnic.

Podpořené nemocnice a sestřičky

Na základě spolupráce s Českou asociací sester jsme vybrali nemocnice s nejvyšším počtem hospitalizovaných covid pozitivních pacientů, kde pracují tisíce sester v první linii, mezi které bychom rádi rozdělili vybrané finance v rámci sbírky Sestřičky sestřičkám.

Partneři projektu

Prima SVĚT

Komunitní projekt Prima SVĚT představila skupina Prima v roce 2018. Jeho cílem je pomáhat lokálním komunitám po celé České republice a zatraktivňovat veřejná prostranství, kde se pak mohou potkávat rodiny i místní obyvatelé. Skupina Prima tomuto projektu poskytuje nejen finanční a mediální podporu, ale do těchto realizací dobrovolnicky zapojuje i své zaměstnance a spolupracovníky. V neposlední řadě do svých projektů synergicky angažuje i své obchodní partnery. Mezi nejnovější počiny v rámci Prima SVĚTA patří zábavně-naučná stezka Prima ZOOM v Zahrádkách u České Lípy. Navazuje tak na Primáčkovo dětské hřiště v Řevnicích, zábavně-naučnou stezku Prima ZOOM v Barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy a dětské koutky na Klinice popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a v Centru dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice. Právě se realizuje alej Bedřicha Smetany v Obříství a dětský koutek v rámci Fakultní nemocnice v Ostravě.

Více o projektu na www.prima-svet.cz.


Česká asociace sester

Česká asociace sester (ČAS) je dobrovolná, samosprávná, nepolitická profesní organizace zdravotnických pracovníků se středoškolským, vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním. Je to největší odborná profesní organizace nelékařských pracovníků působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého nebo jiného podnikání, bez ohledu na národnost nebo náboženské vyznání, s působností po celé České republice. ČAS se ve své činnosti zaměřuje na rozvoj ošetřovatelství jako oboru i jako povolání, podporu vydávání odborných publikací, spolupráci s institucemi a na rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce.

Více o asociaci na www.cnna.cz.


Český červený kříž

Společnost Český červený kříž (ČČK) je humanitární společností působící na celém území České republiky a je součástí Mezinárodního červeného kříže. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. ČČK podle uvedeného zákona plní zejména tyto úkoly: působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí; poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby; působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby; šíří znalost Ženevských úmluv a působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

Více o společnosti na www.cervenykriz.eu.


Nadační fond Kde domov můj

NF Kde domov můj vznikl za účelem všestranné podpory projektů a aktivit fyzických i právnických osob zaměřených zejména na rozvoj hodnot společnosti v České republice, na studium její historie, na ochranu a podporu jejích tradic a kulturních a rodinných hodnot. K naplnění tohoto účelu podporuje Nadační fond Kde domov můj výzkumnou, publikační a popularizační činnost v uvedených oborech a poskytuje příspěvky, stipendia a granty na jejich podporu a na studium uvedených oborů.

Více informací o nadačním fondu na www.nfkdm.cz


Znesnáze21

Znesnáze21 je charitativní crowdfundingová platforma, která poskytuje bezpečné místo pro setkávání těch, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří ji nabízejí. Proto skupina Prima a projekt Prima SVĚT spojily síly právě s platformou Znesnáze21, a dokážou tak pomoci sestrám napřímo. Kromě přívětivého a přehledného uživatelského prostředí nabízí platforma i vysokou míru jistoty – dárci si mohou být jisti, že přispívají lidem či organizacím, kteří pomoc skutečně potřebují.

Více o platformě na www.znesnaze21.cz.


Fórum dárců

Fórum dárců je jediný celorepublikový spolek zastřešující dárce v České republice. Na budování a rozvoji prostředí pro dárcovství pracuje Fórum dárců úspěšně od roku 1997, již více než 20 let. Při Fóru dárců se vyprofilovala Asociace nadací, Asociace nadačních fondůAsociace firemních nadací a fondů, které sdružují šest desítek členů.

Více informací o spolku na www.donorsforum.cz.

Děkujeme všem dárcům!


Seznam dárců uvidíte zde.

Děkujeme našim partnerům